Registratie. Verificatie. Rapportage.

BouwCirculair monitort de beweging naar een volledig circulaire economie conform het Planbureau voor de Leefomgeving.  Alle fasen van een project van ontwerp tot aanbesteding en uitvoering op de bouwplaats met elke contractvorm, voor nieuwbouw of sloop kunnen een bijdrage leveren aan circulariteit en CO2-reductie. Om dat te meten is de bron van informatie de Projectenmodule.  Dit begint met de registratie van het project, vervolgens de verificatie van de resultaten door een Certificerende Instelling en uiteindelijk de rapportage over Circulariteit en CO2-reductie.

Voordelen Projectenmodule

(1) Registratie van projecten uit Moederbestek, SloopCirculair

 

(2) Onafhankelijke verificatie van de duurzaamheid in het project

 

(3) Rapportage over de voortgang van klimaatdoelen (CO2 en circulariteit)

 

 

 

Procedure informatie overdracht

Registratie
Contract fase: aanmelden project door de opdrachtgever, na gunning van het project

 

Verificatie
Uitvoering fase: informatie toevoegen door de aannemer en leveranciers, verificatie door de Certificerende Instelling

 

Rapportage
Meetlat project voor een rapportage over de voortgang tav de klimaatdoelen (circulariteit en CO2)

welke informatie wordt gevraagd
Inloggen Projectenmodule
Aanmelden project door opdrachtgever na gunning
Aanmelden leverancier(s) door aannemer

Vragen en Antwoorden

Klik hier voor de meest gestelde Vragen en Antwoorden

Vragen:

Hoeveel werk kost het verificatietraject voor de opdrachtgever – antwoord

 

Welke informatie moet de aannemer aanleveren? – antwoord

 

Welke extra onderzoeken worden er gedaan door de Certificerende Instelling? – antwoord

 

Welke activiteiten worden uitgevoerd bij de verificatie? – antwoord

 

Worden de kosten voor verificatie gedekt door de stelpost? – antwoord

 

Zijn de eisen voor informatie overdracht anders indien het een EMVI contract betreft? – antwoord

 

Welke ervaring is opgedaan met het uitvoeren van verificaties op projecten? – antwoord

 

Welke controle wordt er standaard uitgevoerd bij leveranciers inzake BRL en KOMO? – antwoord

Meer weten?

Meer weten over de werking van de Projectenmodule?

Vraag een demo aan via info@bouwcirculair.nl

 

Contactgegevens:

BouwCirculair,  Postbus 33, 3951 AA Maarn (disclaimer)