Uitvoering fase van een project

2a. Circulariteit en MKI van producten


Aannemer: aanmelden van leverancier(s) die vervolgens een inlogcode krijgen
Leverancier(s): invullen de mate van circulariteit en MKI-waarde

 

2b. Verificatie project


Aannemer bij nieuw toe te passen producten, uploaden van:

  • afleverbonnen van de nieuwe materialen
  • duurzaamheidscertificaten van leveranciers
  • bij aangewezen producten: LCA verklaring en verificatie door erkende LCA-deskundige

 

Aannemer bij verwijderde materialen, uploaden van:

  • weegbonnen van het verwijderd materiaal
  • afleverbonnen voor hergebruikte (deel)producten
  • verkoopbonnen van hergebruikte (deel)producten
  • certificaten van recyclebedrijven