Vraag: Welke controle wordt er standaard uitgevoerd bij leveranciers inzake BRL en KOMO?

Antwoord:

De leveranciers hebben een uitgebreide vorm van interne kwaliteitsbewaking waarbij wordt gekeken of voldaan wordt aan de eisen die bij de betreffende BRL onder KOMO horen. Bij bijvoorbeeld betonnen straatstenen wordt er ook gekeken of de granulaten die toegepast worden ook voldoen aan de eisen. Controle op samenstelling is gericht op het behalen op de eindprestaties zoals sterkte en vorstbestandheid. Deze zijn gekoppeld aan bepaalde samenstellingen.

In de BRL en KOMO staan geen eisen ten aanzien van de mate van circulariteit en de hoogte van de MKI-waarde.