Vraag: Welke informatie moet de aannemer aanleveren?

Antwoord:

Verklaring dat de geleverde producten voldoen aan de MKI-waarde en het percentage circulariteit (een productspecificatie of duurzaamheidsverklaring volgens de BRL K11002)

Een K11002 certificaat als het om betonproducten gaat die onder dat certificaat vallen

Een leverbon waaruit blijkt dat de geleverde materialen ook bij de betreffende MKI en percentage circulariteit horen (nu staat er vaak wel een product op maar dat kan ook een product zijn dat niet aan de MKI of percentage circulariteit voldoet)

Een geverifieerde LCA vragen wij alleen als we twijfel hebben of als het om een product gaat dat niet onder de K11002 valt of wanneer het project een Verificatie Compleet betreft.

 

Voor de verwijderde materialen geldt dat een de weegbonnen in de projectenmodule gezet moeten worden, inclusief het certificaat van de verwerkingsinstallatie.