MONITORING CIRCULARITEIT

BouwCirculair monitort de transitie naar een volledig circulaire economie conform het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Op basis van de monitor kunnen opdrachtgevers de bestuurlijke en beleidsmatige doelen en de daarbij in te zetten instrumenten herijken.
Na realisatie van een project kan met de Meetlat Opdrachtgever inzichtelijk worden gemaakt wat de inspanningen van de opdrachtgever zijn ten aanzien van de voortgang op de klimaatdoelen: hoeveel primaire grondstoffen zijn vervangen door secundaire grondstoffen (circulariteit) en hoeveel CO2-emissie is gereduceerd. Het laat zien welke resultaten worden bereikt met het toepassen van duurzaam producten. Alle fasen van een project, van ontwerp tot aanbesteding en uitvoering op de bouwplaats, kunnen een bijdrage leveren. Om dat te meten is de bron van informatie de Projectenmodule. De aangemelde projecten worden door opdrachtgevers aangemeld en door een certificerings instelling geverifieerd.