Procedure informatie overdracht

Registratie

Opdrachtgever: aanmelden project met de gegevens van de aannemer aan wie het project gegund is

 • NB. Wanneer er wijzigingen optreden in de eisen voor duurzame producten en de Start- en Einddatum van het project dit wijzigen in het tabblad Gegevens.

Aannemer: krijgt inlogcode voor het gebruik van de Projectenmodule

 

Verificatie

Circulariteit en MKI van producten
– Aannemer: aanmelden van leverancier(s) die vervolgens een inlogcode krijgen
– Leverancier(s): invullen de mate van circulariteit en MKI-waarde van de toe te passen producten

 • NB. De leverancier kan zelf duurzaamheidscertificaten en LCA-analyses uploaden in het tabblad Documenten.

 

Invoeren gegevens
– Aannemer bij nieuw toe te passen producten, uploaden van:

 • afleverbonnen van de nieuwe materialen
 • duurzaamheidscertificaten van leveranciers
 • bij aangewezen producten: LCA verklaring en verificatie door erkende LCA-deskundige

– Aannemer bij verwijderde materialen, uploaden van:

 • weegbonnen van het verwijderd materiaal
 • afleverbonnen voor hergebruikte (deel)producten
 • verkoopbonnen van hergebruikte (deel)producten
 • certificaten van recyclebedrijven

– Aannemer: invullen hoeveelheden (tonnen) van verwerkte en verwijderde materialen

– Certificerende instelling:

 • Quickcheck: 4 weken voor einddatum check of de gevraagde documenten aanwezig zijn
  • NB. De aannemer kan via de knop “Project kan geverifieerd worden” op het tabblad Gegevens de verificatie eerder in werking zetten.
 • Projectcheck: na 2 weken wordt beoordeeld of aan de eisen is voldaan

– 6 weken voor einddatum project wordt naar de aannemer de factuur gestuurd van 825 euro excl. btw

 

 

Rapportage

– Certificerende Instelling: in de Eindcheck beoordelen of voldaan is aan de eisen van de opdrachtgever of de EMVI-belofte van de aannemer
– Aannemer: ontvangt Projectcertificaat wanneer aan de eisen is voldaan en de factuur is betaald
– Aannemer: overlegt Projectcertificaat aan opdrachtgever

 

Project wordt verplaatst naar het archief.
Wanneer het project een Projectcertificaat heeft gekregen wordt de informatie gebruikt voor het opstellen van een Rapportage tav de voortgang van de klimaatdoelen.

 

Schema Procedure informatie overdracht