Procedure informatie overdracht

De kosten voor het gebruik van de Projectenmodule bedragen 825 euro, excl. btw, ongeacht het aantal productgroepen / producten dat geverifieerd wordt.

Registratie.

Opdrachtgever: aanmelden project met de gegevens van de aannemer aan wie het project gegund is

 • NB. Wanneer er wijzigingen optreden in de eisen voor duurzame producten en de Start- en Einddatum van het project moet dit gewijzigd worden in het tabblad Gegevens.

Aannemer: krijgt inlogcode voor het gebruik van de Projectenmodule

 

Verificatie.

Circulariteit en MKI van producten
– Aannemer: aanmelden van leverancier(s) die vervolgens een inlogcode krijgen
– Leverancier(s): invullen de mate van circulariteit en MKI-waarde van de toe te passen producten

 • NB. De leverancier kan zelf duurzaamheidscertificaten en LCA-analyses uploaden in het tabblad Documenten.
 • Klik hier voor het zoeken naar de betonleveranciers die beschikken over het K11002 certificaat.

 

Invoeren gegevens (bestand max. 10 MB)
– Aannemer bij nieuw toe te passen producten, uploaden van:

 • afleverbonnen van de nieuwe materialen of een totaal projectoverzicht van de leverancier
 • duurzaamheidscertificaten van leveranciers
 • NB. de Certificerende instelling kan producten aanwijzen waarvoor een LCA verklaring en verificatie door erkende LCA-deskundige in het systeem gezet moet worden

– Aannemer bij verwijderde materialen, uploaden van:

 • weegbonnen van het verwijderd materiaal of een totaal projectoverzicht van de verwerker
 • afleverbonnen voor hergebruikte (deel)producten
 • verkoopbonnen van hergebruikte (deel)producten
 • certificaten van recyclebedrijven

– Aannemer: invullen hoeveelheden (tonnen) van verwerkte en verwijderde materialen

 

– Certificerende instelling:

 • Quickcheck of de gevraagde documenten aanwezig zijn
  • NB. De aannemer kan via de knop “Project kan geverifieerd worden” op het tabblad Gegevens de verificatie eerder in werking zetten.
 • Projectcheck: beoordeling of aan de duurzame eisen is voldaan

– 6 weken voor einddatum project wordt naar de aannemer de factuur gestuurd van 825 euro excl. btw

 

 

Rapportage.

– Certificerende Instelling: in de Eindcheck beoordelen of voldaan is aan de eisen van de opdrachtgever of de EMVI-belofte van de aannemer
– Aannemer: ontvangt Projectcertificaat wanneer aan de eisen is voldaan en de factuur is betaald
– Aannemer: overlegt Projectcertificaat aan opdrachtgever

 

Project wordt verplaatst naar het archief.
Wanneer het project een Projectcertificaat heeft gekregen wordt de informatie gebruikt voor het opstellen van een Rapportage tav de voortgang van de klimaatdoelen.

 

Schema Procedure informatie overdracht