SloopCirculair.NL

SloopCirculair.nl is een instrument om meer circulariteit en een lagere milieubelasting door sloop en bouw op elkaar af te stemmen. Met SloopCirculair.nl kan het volgende gerealiseerd worden:

  • Het stellen van circulaire eisen of EMVI-criteria van een
    sloopproject.
  • Onafhankelijke beoordeling van de mate van circulariteit in
    het sloopproject door een certificerende instelling.
  • Voortgang en controle van het sloopproject via de Projecten-
    module op internet.

Het instrument doorloopt alle stappen van een sloopproject. Per project is zo een circulaire prestatie mogelijk van 90% en meer. Het instrument is te gebruiken door opdrachtgevers en opdrachtnemers.