Moederbestek.nl

Het voordeel van de inzet van Moederbestek.nl in een project is het toepassen van uniforme circulaire bestekseisen voor verschillende contractvormen. Met de inzet van Moederbestek.nl worden alle aanbestede projecten voorzien van minimale, uniforme en algemeen geaccepteerde circulaire eisen om:

  • vrijkomende materialen in de keten te houden
  • in nieuwe materialen primaire grondstoffen te vervangen door secundaire grondstoffen en de CO2-uitstoot te verlagen.

De eisen zijn gericht op de onderdelen van een project die de meeste milieu-impact hebben. De geformuleerde eisen worden op transparante wijze voor iedereen beschikbaar gesteld; in elk project in de gebouwde omgeving en in de openbare ruimte.

www.moederbestek.nl