Hoe werkt de verificatie van het project

Gecontroleerd wordt of en in welke mate in het project het duurzaamheidsprofiel (de aangeboden prestatie) is gerealiseerd zoals is overeengekomen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. In het procedure van de Projectenmodule is opgenomen dat alle projecten administratief worden beoordeeld en bij een op de tien projecten een controle en inspectie wordt uitgevoerd. De aannemer overlegt als bewijs een Projectcertificaat aan de opdrachtgever dat voldaan is aan de eisen.
De informatieoverdracht over de toepassing en mate van duurzaamheid wordt vastgelegd in de Projectenmodule.

 

De werkwijze van de Certificerende Instelling is vastgelegd in een protocol (klik hier voor de inhoud)