Vraag: Welke activiteiten worden uitgevoerd bij de verificatie?

Antwoord:
Bij de Verificatie wordt er vooral gekeken of dat wat geleverd is ook aan de gevraagde MKI en circulariteit voldoet. Deze controle kan ook door de opdrachtgever uitgevoerd worden (een zo gehete 2de lijnscontrole).
De Certificerende instelling voert hier een onafhankelijke controle op uit (zo gehete 3de lijnscontrole)