Antwoord:

Er zijn verificaties in het verleden uitgevoerd op zowel beton-, sloop- als asfaltprojecten.

Afwijkingen die daar geconstateerd worden zijn:

  • het niet controleren van de leveringen,
  • het niet op orde hebben van de administratie,
  • het leveren van andere producten dan beloofd omdat het even beter uitkwam,
  • het niet doorhebben dat er speciale eisen zijn aan de producten,
  • de minimale eisen van de producten worden niet gehaald,
  • vrijkomend komend beton gaat niet naar de juiste verwerkingsinstallatie,
  • het afleveren van sloop materiaal aan niet de juiste verwerkers.

Nu we ook projecten administratief goed kunnen inzien worden deze tekortkomingen eerder gesignaleerd en zien we minder tekortkomingen op het werk.