Vraag: Worden de kosten voor verificatie gedekt door de stelpost?

Antwoord:

Ja, de kosten van verificatie worden gedekt door de stelpost van € 825 excl. btw. Hierbij is uitgegaan van een administratieve controle van 9 van de 10 projecten en één Verificatie Compleet.