Vraag: Zijn de eisen voor informatie overdracht anders indien het een EMVI contract betreft?

Antwoord:

Voor een EMVI contract moet altijd een geverifieerde LCA van het product worden aangeleverd.

 

Gecontroleerd wordt op basis van de leverbonnen in combinatie met de productcodes, na of de LCA en het geleverde product bij elkaar horen.

 

Een aantal parameters (circulariteit, bindmiddel) worden altijd gecontroleerd en er zijn enkele die steekproefsgewijs gecontroleerd worden. Afwijkingen van de default parameters in de Bepalingsmethode (transportmiddel, elektriciteitsmix) worden altijd gecontroleerd.